Rezervačný formulár

Rezerváciu Vášho pobytu môžete vykonať pomocou nasledujúceho formulára, zaslaním e-mailu, osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach 045 / 692 13 01 (počas víkendu) a 0915 511 258 (počas celého týždňa). Položky označené vo formulári hviezdičkou (*) je nutné vyplniť, aby sme mohli Vašu rezerváciu zaevidovať.

Pozor - dôležité!!!

Rezervácia je platná po splnení dvoch podmienok:

  • Rezervácia je platná až po obdržaní Potvrdenia o rezervácii, ktoré Vám pošleme spôsobom aký ste si vybrali, najneskôr do 24 hodín od obdržania Vašej rezervácie.
  • Rezervácia je platná až po uhradení 30%-nej zálohovej platby, a to najneskôr do 7 dní od obdržania "Potvrdenia o rezervácii".

Prvá podmienka platí len v prípade rezervácie e-mailom, telefonicky a prostredníctvom nasledovného formulára (nie pri osobnej rezervácii na recepcii penziónu).
Druhá podmienka neplatí v prípade rezervácie uskutočnenej neskôr ako 14 dní pred nástupom na ubytovanie.

Po príchode do penziónu si nezabudnite priniesť aj nami poslané Potvrdenie o rezervácii (ak ste ho obdržali) a doklad preukazujúci úhradu zálohy.


Bankové spojenie:

Číslo účtu: 1705379158 / 0200

IBAN: SK54 0200 0000 0017 0537 9158

SWIFT: SUBA SK BX

Variabilný symbol: uveďte dátum nástupu na ubytovanie a číslo rezervovanej izby v tvare deň, mesiac, rok a číslo izby (napr. ubytovanie v izbe  č. 15  s nástupom  5.8.2005 uveďte ako 0508200515)
Špecifický smybol: 324.

Rezervácie týkajúce sa školiacej miestnosti a priestorov reštaurácie nie je možné vybaviť prostredníctvom tohto rezervačného formulára. V tomto prípade kontaktujte našu recepciu. (045 / 692 13 01, 0915 511 258)


Podmienky zrušenia rezervácie


Klient môže rezerváciu zrušiť len osobne, telefonicky, alebo zaslaním e-mailu. Oznámením o zrušení rezervácie sa považuje rezervácia za zrušenú.

  • V prípade zrušenia rezervácie sa klientovi vrátia prostriedky vo výške 100% z poskytnutej zálohy len v prípade, že dôjde k jej zrušeniu najneskôr 28 kalendárnych dní pred nástupom na ubytovanie.
  • V prípade zrušenia rezervácie do 21 kalendárnych dní pred nástupom na ubytovanie, klientovi sa vrátia prostriedky vo výške 70% z poskytnutej zálohy.
  • V prípade zrušenia rezervácie do 14 kalendárnych dní pred nástupom na ubytovanie, klientovi sa vrátia prostriedky vo výške 50% z poskytnutej zálohy.
  • V prípade zrušenia rezervácie do 7 kalendárnych dní pred nástupom na ubytovanie, klientovi sa vrátia prostriedky vo výške 30% z poskytnutej zálohy.
  • V prípade zrušenia rezervácie neskôr ako 7 dní pred nástupom na ubytovanie, sa klientovi nevypláca žiadna suma.

V prípade zrušenia rezervácie budú prostriedky v uvedenej výške odoslané klientovi najneskôr do 7 dní od dňa zrušenia rezervácie.


Vami uvedené údaje budú použité len pre účely zabezpečenia rezervácie v súlade so Zákonom č.428/2002 na ochranu osobných údajov a bez Vášho súhlasu nebudú poskytnuté tretej osobe. Zároveň Vami uvedené údaje môžeme použiť na informovanie Vás samotných o nami poskytovaných službách. Ak však zistíte, že Vás naše informácie obťažujú, oznámte nám to písomne, alebo telefonicky a my sme povinní Vás v súlade so Zákonom č.147/2001 vyradiť z našej databázy.

 

Základné údaje
Meno *
Priezvisko *
Počet osôb *
Prehľad voľnej ubytovacej kapacity v menu Rezervácie / Prehľad voľnej kapacity.
Od [Deň.Mesiac.Rok] *
Do [Deň.Mesiac.Rok] *
Prehľad počtu lôžok v jednotlivých izbách nájdete v menu Naše služby / Ubytovanie.
Poschodie  Izba 11    Izba 13    Izba 14    Apartmán 12    Apartmán 15  
Podkrovie  Izba 21    Izba 23    Apartmán 22    Apartmán 24  
Vyberte si a vyplňte aspoň jeden kontakt, inak nebude možné odoslať potvrdenie o rezervácii a rezervácia bude neplatná !
Telefón *
Email *
Fax
Adresa
Doplňujúce požiadavky
Poznámka
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk