Prehľad voľnej kapacity

Január / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                     ×                                        
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23 ×                               ×                            
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24 × × × × ×           × ×                                      
Február / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Izba 11                                                        
Izba 13                             ×                          
Izba 14                             × ×                        
Izba 21                                                        
Izba 23                                               × × × ×  
Apartmán 12                                                        
Apartmán 15                                                        
Apartmán 22                                                        
Apartmán 24                                                        
Marec / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                         × ×  
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Apríl / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11         × ×                                     × × ×      
Izba 13         × ×                                     × × ×      
Izba 14         × ×                                     × × ×      
Izba 21         × ×                 ×                   × × ×      
Izba 23         × ×                                       × ×      
Apartmán 12         × ×                                       × ×      
Apartmán 15         × ×                                       × ×      
Apartmán 22                                                   × ×      
Apartmán 24         × ×                                       × ×      
Máj / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                             ×
Izba 13                                                             ×
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                             ×
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Jún / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Izba 11 ×             ×           × ×             × × × × × × ×    
Izba 13 ×             ×           × ×                              
Izba 14               ×           × ×                              
Izba 21                           × ×                              
Izba 23                           × ×                              
Apartmán 12 ×                         × ×             × × × ×          
Apartmán 15               ×           × ×                              
Apartmán 22                           × ×                              
Apartmán 24                           × ×                              
Júl / 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Izba 11                                                              
Izba 13                                                              
Izba 14                                                              
Izba 21                                                              
Izba 23                                                              
Apartmán 12                                                              
Apartmán 15                                                              
Apartmán 22                                                              
Apartmán 24                                                              
Adresa: Penzión Príjemný oddych, Starozámocká 3, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: +421 45 692 13 01, +421 915 511 258; Email: penzion@prijemnyoddych.sk; Web: www.prijemnyoddych.sk